Privatumo politika

I.    SĄVOKOS:
1. Svetainė – internetinis puslapis, kuris pasiekiamas adresu www.postcardshop4u.com;
2.Postcardshop4u – internetinė parduotuvė, elektroninio pašto adresas sales(eta)postcardshop4u.com, telefono numeris +37065403232;
3. Vartotojas – bet kuris prisiregistravęs prie Svetainės asmuo;
4. Naudotojas – bet kuris neprisiregistravęs prie Svetainės asmuo;
5. Paskyra – www.postcardshop4u.com nuoroda atitinkamame internetiniame tinklapyje;
6. Naršyklė – yra programa skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje;
7. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta     pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar   socialinio pobūdžio požymiai;
8. Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
9. Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo;
10.Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine.
11.  IP adresas – unikalus numeris, identifikuojantis prisijungimo prie elektroninių ryšių tinklo įrenginį. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti naudojamas šaliai, kurioje prisijungiama prie interneto identifikuoti. 

II.    BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Svetainės privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui ar/ir Naudotojui naudojantis Svetaine, bei užsakant prekes;
2. Privatumo politika yra skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Vartotojų ar/ir Naudotojų Asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo;
3. Vartotojai ir Naudotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai ją gauna elektroniniu paštu registruodamiesi Svetainėje, arba užsakantys atitinkamas prekes. Su šiuo dokumentu galite susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje, skyrelyje „Privatumo politika“, taip pat galite atsisiųsti ir atsispausdinti iš pačios Svetainės. Apie visus būsimus Privatumo politikos pakeitimus ar/ir papildymus Vartotojai ir Naudotojai visuomet bus informuoti Svetainėje ar/ir elektroniniu paštu;
4. www.postcardshop4u.com yra įregistruoti Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre. Identifikavimo kodas – P5882, įregistravimo data: 2014-03-19;

5. Ši privatumo politika taikoma visais atvejais, kai www.postcardshop4u.com gauna Asmens duomenis dėl to, kad Vartotojas ar/ir Naudotojas užsisako ar/ir gauna prekes. 
6. Asmenys, norintys registruotis Svetainėje, privalo pateikti savo elektroninį paštą, kuris bus naudojamas kaip Vartotojo prisijungimo vardas bei slaptažodį, adresą, telefono numerį kurie bus naudojami prekėms pristatyti. Vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti, papildyti savo profilį. Savo profilį panaikinti galima apie tai parašius Svetainės administratoriui elektroniniu paštu sales(eta)postcardshop4u.com

III.    ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

1. Priklausomai nuo Vartotojo ar/ir naudotojo užsakomų prekių yra renkami ir saugomi šie Asmens duomenys – vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, IP adresas.
2. Siekdami tobulinti savo svetainę, norėdami užtikrinti stabilų jos veikimą, efektyvumą bei funkcionalumą, informuojame, kad naudojantis Svetaine yra renkama informacija skirta Svetainės lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), siekiant pateikti Vartotojų ar/ir Naudotojų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją, kai yra gaunamas Vartotojo ar/ir Naudotojo sutikimas kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje slapukai. Naršyklės nustatymais galite ištrinti ar blokuoti slapukus, tačiau dėl to dalis Svetainės neveiks.

Išsamūs duomenys apie svetainėje naudojamus slapukus:

SlapukasPavadinimasDuomenų tvarkymo tikslasSukūrimo momentasGaliojimo laikasNaudojami duomenysPapildoma informacija
Interneto svetainės lankytojų apskaitos skaitiklis_utma_utmb_utmc_utmzŠie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitos rengti ir siekiant tobulinti puslapį.Įeinant į puslapį2 metai30minučiųIki uždarymo1 metaiApskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitliuko apskaita vykdoma per „Google Analytics“Išsamesnė informacija iš Google.Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija bendradarbiauja su programinės įrangos kūrėjais siekdama užtikrinti, kad šių slapukų naudojimas atitiktų teisės aktų reikalavimus.
Slapukas būtinas interneto svetainei funkcionuotiPHPSESSIDSlapukas yra skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti. Jis ištrinamas, kai uždaromas interneto svetainės langasĮeinant į puslapįIki interneto svetainės lango uždarymoUnikalus ID numerisInformacija iš PHP.NET: Sessions -Manual

IV.    ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO TIKSLAI:

1.    Asmens duomenis naudojame šiais tikslais:
a. Prekių užsakymu;
b. Prekių pristatymu;
c. Tiesioginės rinkodaros tikslu, kai Vartotojas ar/ir Naudotojas išreiškia savo sutikimą. 
Jei norite gauti naujienas elektroniniu paštu, skyrelyje Mano paskyra – Naujienų prenumerata – Prenumeruoti, pasirinkite „Taip“. Šį savo sutikimą galite bet kada atšaukti prisijungę prie savo paskyros.
d. Vartotojas ir/ar Naudotojas bet kada gali atšauti šį savo sutikimą parašydamas Svetainės administratoriui, elektroniniu laišku adresu sales@postcardshop4u.com 
e. Administruodamas Svetainę, bei diagnozuodamas galimus sutrikimus  Svetainės administratorius gali naudoti Vartotojų ar/ir Naudotojų IP adresus.

V.    PASKYROS
1.    www.postcardshop4u.com turi Paskyras šiuose internetiniuose puslapiuose.
a.    postcardshop4u.com – (socialinis tinklas Facebook);

VI.    ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS
1.www.postcardshop4u.com neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai, ar kitokiu būdų neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims esantiems tiek Lietuvos respublikoje, tiek Europos sąjungos valstybėse, tiek kitose užsienio valstybėse, išskyrus šiuos atvejus:
a. Jei yra Vartotojo ir/ar Naudotojo sutikimas;
b. Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
c. Jei būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

VII.    ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

1. Vartotojas ar/ir Naudotojas suteikia teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo ar/ir Naudotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais kaip numatyta Privatumo politikoje. Vartotojas ar/ir Naudotojas turi teisę atšaukti savo leidimą www.postcardshop4u.com rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Asmens duomenis, panaikinti asmens duomenis bei Paskyrą.
2. Asmens duomenų tvarkytojas sustabdo Asmens duomenų tvarkymą, tačiau jų neištrina ir nesunaikina turint pagrindą.
3. www.postcardshop4u.com saugo Asmens duomenis 6 mėnesius po paskutinio vartotojo pirkimo. Po to paskyra yra panaikinama. (keista 2019-10-16)
4. Vartotojas ar/ir Naudotojas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenys bus saugomi iki atitinkamo tyrimo pabaigos, jei jo vartotojo duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar esant kitam pažeidimui dėl kurio yra ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu www.postcardshop4u.com yra gavę skundų dėl Vartotojo ar/ir Naudotojo padarytų Privatumo politikos ar/ir Svetainėje esančių taisyklių pažeidimus ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.
5. Vartotojas ar/ir Naudotojas siekiant įgyvendinti aukščiau paminėtas teises gali kreiptis elektroniniu paštu sales(eta)postcardshop4u.com


VIII.    ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
1. www.postcardshop4u.com užtikrina, jog Vartotojo ar/ir Naudotojo pateikti Asmens duomenys Svetainėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
2. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Svetainės Vartotojų ar/ir Naudotojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.
3. Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Svetainės slaptažodį bei prisijungimo vardą, bei kitus duomenis.

IX.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Ši privatumo politika galioja nuo 2013m. vasario 11d. Apie bet kokius Privatumo politikos pakeitimus Vartotojai ar/ir Naudotojai bus informuojami Svetainėje, ir siunčiant pranešimus elektroninio pašto adresu.

2. Redaguota 2015-11-01

3. Redaguota 2018-04-30

4. Redaguota 2019-10-16