Sold out!

0047 Postcard “Gedimino bokštas (2)”

0.50

Sold out!

Description

Gedimino pilies bokštas yra vienintelis išlikęs Aukštutinės pilies įtvirtinimo bokštas. Legenda byloja, kad didysis kunigaikštis susapnavo ant kalvos staugiantį Geležinį Vilką, pranašaujantį apie didį miestą. Pirma čia buvo pastatyta medinė pilis, vėliau 1409 m. Vytautas Didysis pastatė mūrinę pilį.

Kai pilis neteko savo paskirties ir apgriuvo, Gedimino bokštas buvo naudojamas įvairiai – 1838 m. čia įsikūrė pirmasis telegrafas Vilniuje. Prieš šimtmetį bokšto viršuje pirmą kartą buvo iškelta Lietuvos vėliava. Vilniaus pilies muziejus buvo atidarytas 1960 m., o 1968 m. jis tapo Lietuvos nacionalinio muziejaus padaliniu.
//
Gediminas Castle Tower is the only surviving tower of the Upper Castle. Legend has it that the Grand Duke dreamed of an Iron Wolf howling on a hill, prophesying of a great city. The first wooden castle was built here, later in 1409. Vytautas the Great built a stone castle.

When the castle lost its purpose and collapsed, the Gediminas Tower was used in various ways – in 1838. the first telegraph was established here in Vilnius. A century ago, the Lithuanian flag was raised at the top of the tower for the first time. The Vilnius Castle Museum was opened in 1960, and in 1968. it became a division of the Lithuanian National Museum.