Terms and Conditions/Terminai ir sąlygos

Terminai ir sąlygos

Sutartyje naudojamos sąvokos

„Pardavėjas“ yra “postcardshop4u.com” (anksčiau „medmail.lt“ internetinė parduotuvė; 
„Pirkėjas“ yra asmuo, kuris perka iš Pardavėjo Prekes ir už jas sumoka nustatytą Kainą;
„Prekės“ yra atvirukai, kuriuos Pirkėjas sutinka pirkti iš Pardavėjo;
„Kaina“ yra kaina už prekes įskaitant visus mokesčius ir siuntimo išlaidas.
„Sąlygos“ yra pardavimo sąlygos ir terminai išdėstyti šiame dokumente. Sutartis įsigalioja Pirkėjui pažymėjus varnelę, kad sutinka su sąlygomis ir paspaudus mygtuką „pirkti“.

1 Sąlygos

1.1 Šios sąlygos nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant Prekes.
1.2 Sąlygose nustatyta tvarka Pardavėjas įsipareigoja perduoti Prekes Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas Prekes ir atsiskaityti už jas taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.

2 Kaina ir apmokėjimas

2.1 Prekių asortimentas ir kaina yra nurodomi sutarties sudarymo momentu elektroninėje parduotuvėje. 
2.2 Jei Pirkėjas per 5 darbo dienas nesumoka už prekes, Pardavėjas sustabdo pirkimą, anuliuoja užsakymą ir sutarties galiojimą.

3 Prekės

3.1 Pardavėjas įsipareigoja savo parduotuvėje pateikti prekės nuotrauką ir aprašymą.
3.2 Pardavėjas savo nuožiūra gali keisti prekių asortimentą, taip pat gerinti jų kokybę.
3.3 Pirkėjas įsipareigoja prekes naudoti tik savo asmeniniams tikslams, nenaudoti atvirukuose vaizduojamų paveikslėlių komerciniams ir kitiems tikslams be išankstinio raštiško pardavėjo sutikimo.

4 Garantijos ir atsakomybė

4.1 Nekokybiškos prekės, kai dėl to kaltas Pardavėjas gali būti pakeistos į kitas, prieš tai Pirkėjui raštu nurodžius užsakymo numerį, gavimo datą, bei keitimo priežastis ir Pirkėjo lėšomis sugrąžinus Pardavėjui prekes. Pardavėjas įsipareigoja per 15 dienų pakeisti nekokybišką prekę nuo Prekės gavimo atgal.
4.2 Pirkėjas turite teisę per 14 dienų nuo atvirukų gavimo savo lėšomis grąžinti prekes. Prekių siuntimo mokestis negrąžinamas. Pardavėjas įsipareigoja pervesti pinigus per 15 dienų nuo Prekės gavimo atgal.

5 Pristatymas

5.1 Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti Prekes per 3-5 darbo dienas gavus apmokėjimą.
5.2 Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti prekes paštu Pirkėjo nurodytu adresu.
5.3 Pirkėjas įsipareigoja nurodyti teisingus savo duomenis.

6 Duomenų apsauga

Pardavėjas įsipareigoja neskelbti asmeninių Pirkėjų duomenų tretiesiems asmenims.

7 Baigiamosios nuostatos

7.1 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektronines parduotuvės kontaktais ar elektroniniu paštu sales@postcardshop4u.com. Pardavėjas informaciją siunčia Pirkėjo nurodytu elektroniniu pašto adresu.
7.2 Visi ginčai, nesutarimai ir reikalavimai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kylantys iš šios Sutarties ar su ja susiję, nagrinėjami ir sprendžiami derybų keliu. Derybų pradžia laikytinas vienos Šalies raštiškas kreipimasis į kitą, nurodant ginčo objektą, pažeidimų pašalinimo būdą ir terminus.
7.4 Visi ginčai, kilę dėl šios Sutarties įgyvendinimo, sprendžiami derybų keliu. Neišsprendus ginčo derybų keliu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.